20% din profit (3% din CA)

 

Persoanele juridice pot acorda donaţii şi sponsorizări conform Codului Fiscal şi a Legii nr. 32/1994. Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizările acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri;

- nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

 

Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se înregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, în registrul de evidenţă fiscală, iar în contabilitate se înregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691), diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea, ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie conforme cu legea privind sponsorizarea.

 

Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se înregistrează în contabilitate, după cum urmează:
- 6582 "Donaţii şi subvenţii acordate" = 371 "Mărfuri"

 

 

Poti dona bani si prin intermediul contului nostru :

 

ProCredit Bank :  RO66 MIRO 0000 1190 7441 0101

C.I.F. :  31359544

 

 

Firme partenere

 

 

 

Online

Avem 10 vizitatori și niciun membru online